SFO

Skolernes Motionsdag

Cyklistprøve 6. årgang

7.A besøger SkyTem

'På tværs dag' september 2017

Eleverne undervises på tværs af deres eget hus.

Vi ønsker at give skolens elever en oplevelse af, at vi er en stor skole, og skønt opdelt i afdelinger, også en hel skole
Vi tager udgangspunkt i de fælles mål om elevernes alsidige udvikling, hvor der bl.a. tales om, at ”eleverne skal få lyst til at lære mere, lære på forskellig måde og lære sammen med andre i et større fællesskab”.

I efteråret er de tre forskellige aktiviteter
• Dans, sang og musik i salen
• Forfatterbesøg i PLC
• Idrætsaktiviteter i hallerne eller ude (kun Tofthus ude)

Deltagelse i rammeforsøg

Præstemarkskolen har som en af 50 skoler i landet fået tilladelse til at gennemføre et rammeforsøg med mere fleksibel tilrettelæggelse af skoledagen for vores 4-5 årgang. Forsøget løber over de næste 3 år, og vi har søgt om at ændre vores timetildeling, således at eleverne får en lidt afkortet skoledag ved at fjerne 2 UUV timer - til gengæld tildeler vi 2 lærere på 2 faglige lektioner, hvor vi vil etablere særlige turboforløb for fagligt udfordrede elever og særlige motiverende talentforløb for de fagligt dygtige elever. Vi er glade for at have fået muligheden og ser frem til at komme i gang med forsøget.