Ny skolestart med aldersblandet undervisning

Siden august 2000 har de yngste elever på Præstemarkskolen gået i aldersblandede grupper, hvilket betyder, at der ikke er børnehaveklasser, 1. og 2. klasser på skolen. Disse aldersblandede børnegrupper består af 6 – 8 årige børn. Til hver børnegruppe er der tilknyttet et team bestående af 1 lærer og 2 pædagoger.
Desuden har vi på Præstemarkskolen også rullende indskoling. Det vil sige, at børnene begynder i skole den første skoledag i måneden efter deres 6-års fødselsdag.

Børnene går i grupper, som har navne fra smådyr, som findes i og omkring vandhullet bag Kærhuset, nemlig Guldsmede, Haletudser, Rygsvømmere, Salamandere, Skøjteløbere og Vandnymfer. Desuden rummer indskolingsafdelingen en lille specialklasse, Myggene, for børn med behov for særlig tilrettelagt undervisning på dette alderstrin. Børnene går i disse aldersblandede grupper hele dagen. Om formiddagen er der tilknyttet en lærer og en pædagog, og om eftermiddagen vil der være to pædagoger. Udover børnenes grupperum rummer Kærhuset et stort fællesrum, værksteder og et køkken, hvor børnene møder om morgenen før skoletid.

 

 

 

 

 

Målsætning for Kærhus

Formålet med Præstemarkskolens
indskolingsordnings- og fritidsordning:

   Vi ønsker at skabe en sammenhængende dagligdag på skolen for vores 6-7-8 årige børn, hvor vi ser på barnets udvikling frem for barnets alder. Børnene skal lære at fungere i en gruppe, som baserer sig på forskellighed. Vi vil gerne fremme, at børn i forskellig alder kan lære af hinanden både fagligt og socialt og lære at tage hensyn til og føle omsorg for hinanden. Desuden ønsker vi, at der er focus på det enkelte barn, og at det enkelte barn sættes i centrum.
I praksis betyder det:

 

Helhed i dagen

Vi ønsker at give børnegrupperne tryghed, ro og sammenhæng i hverdagen - hele dagen. Vi vil gerne opnå en bedre udnyttelse af resurserne og give plads til fleksibilitet, elasticitet og spontanitet.

I praksis betyder det:

Lærer-pædagogsamarbejde

Vi vil opbygge et tæt samarbejde mellem lærere, børnehaveklasseledere og pædagoger i indskolingen. Vi ønsker, at lærernes og pædagogernes faglige kompetencer anvendes i en samlet indsats omkring børnenes udvikling, indlæring og opdragelse. Vi vil skabe mulighed for et bedre helhedssyn på det enkelte barn. Vi vil give hele personalet i indskolingen mulighed for at udvikle sig fagligt og menneskeligt samt skabe mulighed for en faglig erfaringsopsamling i indskolingshuset.

I praksis betyder det:

Forældresamarbejde

Vi ønsker at opbygge en model for skole-hjem-samarbejdet, der tager hensyn til, at elevsammensætningen i de aldersblandede grupper løbende ændres. Vi ønsker desuden at bevare og videreudvikle kvaliteten i skolens samarbejde med børnenes forældre.

I praksis betyder det: